AUDIT

AUDIT

Bernays je ponosni nositelj Certifikata za učinkovit i razvijen sustav osiguravanja kvalitete koji mu je dodijeljen u 2020. godini nakon sudjelovanja u postupku vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (AUDIT).
Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) postupak je vanjskog vrednovanja kojim se utvrđuje je li sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta učinkovit i razvijen prema Kriterijima za audit Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Stručno povjerenstvo provedenog audita prosudilo je kako su Bernaysovi nastavnici izrazito motivirani te da se snažno identificiraju s Bernaysom. Pritom, ističu da je Bernays institucija sa sposobnošću prilagodbe brzim promjenama na tržištu, kao i orijentiranost nastave na interakciju sa studentima.

Područje vrednovanja

Vrednovanje obuhvaća cjelokupni unutarnji sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta, analizu uspostavljenih procesa i mehanizama osiguravanja kvalitete, njihovu potporu ostvarenju misije i ukupnom razvoju visokog učilišta i svih njegovih djelatnosti. Vrednovanje uključuje ocjenu stručnog povjerenstva na trostupanjskoj skali za svaki od pet elemenata vrednovanja: politika kvalitete, planiranje i upravljanje, provedba i praćenje, procjena, poboljšanja, inovacije i utjecaj.

Certifikat je Bernays dobio na razdoblje od pet godina.