O Erasmus+ programu

Erasmus+ program mobilnosti spaja niz programa koji se temelje na obrazovanju, treningu i programima za mlade – odabir studijskog boravka ili stručne prakse je na vama!
Erasmus

Jedan je od najvažnijih ciljeva međunarodne suradnje za Bernays je uspostava dugoročnih strateških partnerstava s drugim visokim učilištima i ključnim dionicima. Pri sklapanju međunarodnih sporazuma Bernays osobito potiče strateška partnerstva s visokim učilištima u zemljama koje sudjeluju u programu Erasmus+.

Program Erasmus+ usmjeren je prema jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Erasmus+ je osmišljen s ciljem doprinosa razvoju Europe kao naprednog društva znanja, a u ostvarenju tog cilja Erasmus potiče jačanje europskog prostora visokog obrazovanja, povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, jačanje suradnje između visokoškolskih ustanova u Europi, jačanje suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora te, povećanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom obrazovanju.

Akademska mobilnost koja se potiče kroz Erasmus pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, mobilne osobe povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih ugovora između visokoškolskih ustanova, koje moraju biti nositeljice Erasmus+ sveučilišne povelje, te može uključivati studijski boravak / stručnu praksu – za studente, održavanje nastave – za nastavno osoblje te, stručno usavršavanje – za nastavno i nenastavno osoblje.

U prosincu 2014. Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) dodijelila je Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment sveučilišnu povelju (Erasmus University Charter - 270315-EPP-1-2015-1-HR-EPPKA3-ECHE; ERASMUS ID: HR ZAGREB23) čime je Bernays i službeno postao dio međunarodne Erasmus obitelji.

Erasmus sveučilišna poveljaErasmus Policy Statement
ErasmusErasmus

Države u kojima je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

Tehničke informacije o Erasmus+ programima za studente

Financijska potpora ovisi o konkretnom natječaju. Financijska potpora za studente određuje se sukladno planiranoj aktivnosti i državi koja je odredište za mobilnost, prema sljedećoj tablici:

Financijska potpora za studijski boravak (EUR*/mjesečno)
Financijska potpora za stručnu praksu (EUR*/mjesečno)
GRUPA 2
Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima
450
550