Natječaj za stažiranje u Kanadskom parlamentu

14.5.2018

Klasa: 602-04/18-01/12

Ur. broj: 251-551-04-18-679

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Povodom proslave 25. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kanade, Kanadsko-hrvatska poslovna mreža (CCBN) i Edward Bernays Visoka škola raspisuju natječaj za stažisticu/stažistu u Kanadskom parlamentu kako bi potakli bilateralnu suradnju između Republike Hrvatske i Kanade, pružajući na taj način mladima mogućnost stjecanja vrijednog radnog iskustva u državi članici skupine G7 i NATO-a.

NATJEČAJ
za stažisticu / stažista

u Kanadskom parlamentu u Ottawi
u razdoblju od dva do tri mjeseca
(početak 15. rujna 2018.)

1. Opći uvjeti natječaja

Lokacija radnog mjesta: Ottawa, Kanada, izborna jedinica dodijeljenog zastupnika u parlamentu (dalje u tekstu: zastupnik).

Trajanje stažiranja: dva do tri mjeseca.

Stipendija: povratna zrakoplovna karta, financijska potpora u iznosu od 600 CAD mjesečno (isplaćeno u

kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

Smještaj kod obitelji-domaćina.

Radno vrijeme: 40 sati tjedno, u dogovoru s ovlaštenom osobom iz ureda zastupnika.

2. Opis zaduženja

Posao stažiste/ice obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • sve istraživačke i/ili administrativne poslove koje mu dodjeljuje zastupnik ili ovlaštena osoba iz ureda zastupnika;
 • spremnost putovati u izbornu jedinicu zastupnika (ako je potrebno) kako bi saznali više o ulozi zastupnika u njegovoj zajednici;
 • izrada redovnih tjednih izvješća o svom radu i aktivnostima u Kanadskom parlamentu za potrebe organizatora natječaja;
 • izlaganje i prezentacija o stažiranju organizatorima natječaja nakon završetka stažiranja i povratka.

3. Uvjeti

a. Opći uvjeti

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja. Kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju kako su definirani u tekstu natječaja te na zahtjev moraju dostaviti potrebne dokaze koji su sastavni dio potpune prijavne dokumentacije.

Kandidat/kinja mora dokazati sljedeće uvjete:

 1. mora biti državljanin/ka Hrvatske, student/ica Edward Bernays Visoke škole;
 2. mora uživati sva građanska prava (dokaz o nekažnjavanju).

Kao dokaz da ima traženo državljanstvo kandidat/kinja prilaže presliku putovnice, osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta na kojem je navedeno državljanstvo te koji mora biti važeći na posljednji dan roka za podnošenje prijave. Uvjerenje o nekažnjavanju izdaje Općinski kazneni sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak.

b. Specifični uvjeti

Stručna sprema

Kandidat/kinja mora imati status studenta/ice Edward Bernays Visoke škole. Pravo prijave imaju sljedeći kandidati:

 • studenti treće godine preddiplomskog studija;
 • studenti prve i druge godine diplomskog studija;
 • apsolventi upisani u prvu apsolventsku godinu;
 • iznimno, do roka za prijavu na natječaj, pravo prijave imaju i studenti druge godine koji su položili ispite iz zimskog semestra (30 ECTS) te koji su položili ishode iz ljetnog semestra (12 ili više ECTS);
 • prvostupnici i diplomanti koji su diplomirali u redovnom roku tijekom ak. godine 2017./2018.

Znanje stranih jezika

Kandidati moraju imati razinu znanja engleskog jezika od najmanje C1.

Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika kao prvog službenog jezika Kanade, a znanje drugog službenog jezika, francuskog, je dodatna vrijednost.

Osobne kompetencije

Kandidat/kinja mora imati sljedeće kompetencije:

 1. dobre organizacijske i administrativne vještine;
 2. jasno i precizno izražavanje u pismu i govoru;
 3. uspješno surađivanje s drugima u timu i na razini cijele organizacije;
 4. u slučajevima velikog radnog pritiska održavati visoku razinu učinkovitosti, usmjerenost na pronalaženje pozitivnih rješenja i prilagodba promjenama u radnom okruženju;
 5. analitičke i istraživačke sposobnosti te preuzimanje osobne odgovornosti i inicijative za isporučivanje kvalitetnih rezultata u okviru zadanih radnih postupaka;
 6. poznavanje rada na računalu, uključujući obradu teksta, tablične kalkulatore, osobne baze podataka, e-mail, društvene mreže;
 7. poznavanje političkog okruženja i načina rada institucija u Hrvatskoj i Kanadi.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail adresu: adrian.beljo@bernays.hr dostaviti sljedeće dokumente:

 • životopis uEuropass formatuna engleskom jeziku
 • motivacijsko pismo (do 300 riječi) na engleskom jeziku
 • akademski uspjeh (prosječna ocjena)
 • preporuku (nije uvjet)

Natječaj je otvoren do kraja dana u petak, 1. lipnja 2018. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir. Do najviše pet kandidata koji zadovolje uvjete natječaja bit će odabrani od strane Povjerenstva za međunarodnu suradnju Edward Bernays Visoke škole u uži krug kandidata. U drugom krugu natječaja, kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na selekcijski razgovor ispred članova Povjerenstva koji se sastoji od članova Izvršnog odbora Kanadsko-hrvatske poslovne mreže. Nakon završetka natječaja, odabrani kandidat bit će pozvan potpisati ugovor o stažiranju u kanadskom parlamentu.

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment