Natječaj za stažisticu/stažista u Kanadskom parlamentu u Ottawi u razdoblju od 2-3 mjeseca

28.2.2020

Klasa: 602-04/20-01/12

Ur. broj: 251-551-04-20-251

Zagreb, 28. veljače 2020.

Kanadsko-hrvatska poslovna mreža (CCBN) i Edward Bernays Visoka škola raspisuju natječaj za stažisticu/stažista u Kanadskom parlamentu kako bi potakli bilateralnu suradnju između Republike Hrvatske i Kanade, pružajući na taj način mladima mogućnost stjecanja vrijednog radnog iskustva u državi članici skupine G7 i NATO-a.

NATJEČAJ
za stažisticu / stažista

u Kanadskom parlamentu u Ottawi
u razdoblju od 2-3 mjeseca
(od 21. rujna 2020. do 11. prosinca 2020. godine)

1. Opći uvjeti natječaja

lokacija radnog mjesta: Ottawa, Kanada, izborna jedinica dodijeljenog člana parlamenta

trajanje stažiranja: 2-3 mjeseca, po dogovoru sa članom parlamenta

stipendija: povratna avio karta, financijska potpora u iznosu od 600 CAD/mjesec (ukupno od 1200 do 1800 CAD isplaćeno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate), smještaj kod obitelj-domaćina

radno vrijeme: 40 sati na tjedan, u dogovoru sa članom parlamenta.

2. Opis zaduženja

Posao stažista/ice obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • sve istraživačke i/ili administrativne poslove koje im dodjeljuje član parlamenta ili više osoblje
 • spremnost putovati u izbornu jedinicu člana parlamenta (ako je potrebno) kako bi saznali više o ulozi člana parlamenta u njegovoj zajednici
 • izrada redovnih tjednih izvješća o svom radu i aktivnostima u kanadskom parlamentu za potrebe organizatora natječaja.

3. Uvjeti

a. Opći uvjeti

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja. Kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju kako su definirani u tekstu natječaja te na zahtjev moraju dostaviti potrebne dokaze koji su sastavni dio potpune prijavne dokumentacije.

Kandidat/kinja mora dokazati sljedeće uvjete:

 1. mora biti državljanin/ka Hrvatske, student Edward Bernays Visoke škole;
 2. mora uživati sva građanska prava (dokaz o nekažnjavanju).

Kao dokaz da ima traženo državljanstvo kandidat/kinja prilaže presliku putovnice, osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta na kojem je navedeno državljanstvo te koji mora biti važeći na posljednji dan roka za podnošenje prijave. Uvjerenje o nekažnjavanju izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak

b. Specifični uvjeti

Stručna sprema

Kandidat/kinja mora imati status studenta/ice Edward Bernays Visoke škole na trećoj ili višoj godini (redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva; kandidat/kinja mora imati studentska prava za cijelo vrijeme predviđenog trajanja stažiranja).

Znanje stranih jezika

Kandidati moraju imati razinu znanja engleskog jezika od najmanje C1.

Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika kao prvog službenog jezika Kanade, a znanje drugog službenog jezika, francuskog, je dodatna vrijednost.

Osobne kompetencije

Kandidat/kinja mora imati sljedeće kompetencije:

 1. dobre organizacijske i administrativne vještine;
 2. jasno i precizno izražavanje u pismu i govoru;
 3. uspješno surađivanje s drugima u timu i na razini cijele organizacije;
 4. u slučajevima velikog radnog pritiska održava visoku razinu učinkovitosti, usmjerenost na pronalaženje pozitivnih rješenja i prilagodba promjenama u radnom okruženju;
 5. analitičke i istraživačke sposobnosti te preuzimanje osobne odgovornosti i inicijative za isporučivanje kvalitetnih rezultata u okviru zadanih radnih postupaka;
 6. poznavanje rada na računalu, uključujući obradu teksta, tablične kalkulatore, osobne baze podataka, e-mail, društvene mreže;
 7. poznavanje političkog okruženja i načina rada institucija u Hrvatskoj i Kanadi.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail adresu adrian.beljo@bernays.hr dostaviti sljedeće dokumente:

 • životopis u Europass formatu na engleskom jeziku
 • motivacijsko pismo (do 300 riječi) na engleskom jeziku
 • akademski uspjeh (prosječna ocjena)
 • preporuku (nije uvjet)

Natječaj je otvoren do kraja dana u utorak, 31. ožujka 2020. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir. Do najviše 3 kandidata koji zadovolje uvjete natječaja bit će odabrani od strane Povjerenstva za međunarodnu suradnju Edward Bernays Visoke škole u uži krug kandidata. U drugom krugu natječaja, kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na selekcijski razgovor ispred članova Povjerenstva koji se sastoji od članova Izvršnog odbora Kanadsko-hrvatske poslovne mreže. Nakon završetka natječaja, odabrani kandidat će biti pozvan potpisati ugovor u stažiranju u kanadskom parlamentu.

kontakti