Natječaj za upis studenata na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije - 2021./2022.

15.3.2021

Na temelju odredbe članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 25. i 36. Statuta Bernaysa, Upravno vijeće Bernaysa, po prethodnom prijedlogu Stručnoga vijeća, dana 15. ožujka 2021. raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

Sve informacije u prilogu.