Životopis

Adrian Beljo, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. inf. rođen je 24. ožujka 1974. u Sudburyiju u Kanadi. Nakon što je u Kanadi završio osnovnu i srednju školu, upisao se na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2000. godine i stekao zvanje magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i magistra edukacije informatologije. Voditelj je Ureda za međunarodnu suradnju na Veleučilište Edward Bernays s ciljem poticanja razvoja bilateralnih i multilateralnih odnosa s međunarodnim institucijama s ciljem internacionalizacije i međukulturnog unaprjeđenja studijskih programa, sudjelovanja u različitim projektima s područja komunikacijskog menadžmenta, turizma i visokog obrazovanja općenito te poticanje međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

Na Veleučilištu Edward Bernays je nositelj i izvođač kolegija Poslovni engleski 1, Poslovni engleski 2, Poslovni engleski 3, Poslovni engleski 4 u sklopu prijediplomskog stručnog studija „Komunikacijski menadžment“ te kolegija Poslovni engleski 1, Poslovni engleski 2, Engleski jezik u turizmu 1, Engleski jezik u turizmu 2 u sklopu prijediplomskog stručnog studija „Menadžment i marketing turističke destinacije“. Od akademske godine 2022./2023. kontinuirano izvodi nastavu iz predmeta Pisanje na engleskom jeziku na studiju komunikologije na Hrvatskim Studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Suautor je nastavnih materijala za predmete Poslovni engleski 1 i Poslovni engleski jezik 2 (English for Communication Management 1) na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment na Veleučilištu Edward Bernays, za predmet Akademski engleski na preddiplomskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities), te priručnika i online materijala za engleski jezik struke za srednje škole u sektoru promet i logistika (Forward in Transport and Logistics).

Od 2015. godine član je izvršnog odbora Kanadsko-hrvatske poslovne mreže (CCBN) zadužen za komunikacijske aktivnosti udruženja. CCBN je nepolitička inicijativa osnovana u svrhu poboljšanja i jačanja odnosa između kanadskih i hrvatskih poslovnih ljudi, menadžera, stručnjaka, poduzetnika i drugih koji žele promicati i proširivati potencijalne gospodarske mogućnosti između ove dvije zemlje. Samostalno i u suautorstvu izradio je brojne prijevode. Županijski sud u Zagrebu imenovao ga je 2005. stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Autor je brojnih prijevoda s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik.

Znanstveni radovi