doc. dr. sc. Dejan Tubić

doc. dr. sc. Dejan Tubić

Životopis

Dejan Tubić rođen je 17. lipnja 1985. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. U studenom 2009. godine diplomira s izvrsnim uspjehom na smjeru „Marketing management“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Maneta Medića na temu „Uloga, utjecaj i značaj medija u svijetu i Hrvatskoj“ i stječe zvanje diplomiranog ekonomista. U prosincu 2009. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji uspješno završava 27. prosinca 2012. godine obranom završnog rada na temu „Osobitosti agroturizma na području Slavonije i Baranje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Ružića te stječe akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga posebnih područja. U veljači 2012. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te 13. travnja 2015. godine obranom doktorske disertacije na temu „Model razvoja ruralnog turizma Kontinentalne Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Đule Borozan stječe akademsku titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment.

Od siječnja 2012. godine živi u Virovitici gdje stječe prvo radno iskustvo na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu asistenta u Odjelu za turizam. U studenom 2015. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. U svibnju 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija. Od studenog 2016. godine do 30. rujna 2020. godine obnaša funkciju pročelnika Odjela za turizam Visoke škole Virovitica. Odlukom Stručnog vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici od 30. travnja 2019. godine izabran je u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. U srpnju 2020. godine izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polje ekonomija. Od 01. listopada 2020. godine do 15. studenog 2021. godine obnaša funkciju prodekana za razvoj Veleučilišta u Virovitici. Od 16. studenog 2021. godine imenovan je dekanom Veleučilišta u Virovitici. Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta u Virovitici od 15. srpnja 2022. godine izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. Autor je znanstvene knjige te više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja ruralnog turizma.

Znanstveni radovi