doc. dr. sc. Marko Mustapić

doc. dr. sc. Marko Mustapić

Životopis

Marko Mustapić (1977.) rođen je u Makarskoj, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2002. studij sociologije i kroatologije. Od 2003. do 2004. radi kao istraživač u agenciji za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Target u Zagrebu. Poslijediplomski znanstveni studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. Od 2004. godine radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Poslijediplomski studij završava 2008. obranivši magistarski rad i doktorira 2011. obranom disertacije. Kao asistent i predavač je od 2003. sudjelovao u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu: na studiju sociologije Fakulteta hrvatskih studija, studijima novinarstva i politologije Fakulteta političkih znanosti, studiju kineziologije i stručnom studiju za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta.

Trenutno drži kolegij Sport i društvo na Fakultetu hrvatskih studija te kolegije Uvod u sociologiju i Sociologija turizma na Veleučilištu Edward Bernays u Zagrebu. Održao  je pozvana predavanja iz područja sociologije na University of Denver u Sjedinjenim Američkim Državama 2015., na Manchester Metropolitan University u Ujedinjenom Kraljevstvu 2016. te na Friedrich Schiller University u Njemačkoj 2020. Recenzent je u nizu inozemnih i domaćih znanstvenih časopisa i studija te mentor diplomskih radova studenata. Sudjeluje u predstavljanju knjiga te na okruglim stolovima i javnim tribinama. Član je predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva od 2019. i jedan od osnivača Sekcije za sociologiju sporta HSD-a 2017. Član je strukovnih udruga European Sociological Association, European Association for Sociology of Sport i International Sociology of Sport Association. Vanjski je suradnik The Centre for the Study of Football and its Communities pri Manchetser Metropolitan University  od 2016. Bio je zamjenski član Savjeta za mlade Vlade RH od 2012. do 2018.

Znanstveni radovi

kontakti