doc. dr. sc. Romana Lekić, prof. struč. stud.

doc. dr. sc. Romana Lekić, prof. struč. stud.

romana.lekic@bernays.hr

Životopis

Dr sc. Romana Lekić je docentica i profesorica stručnih studija u trajnom zvanju i članica Znanstvenog vijeća za turizam i prostor pri HAZU.  Zaposlena je  na Veleučilištu Edward Bernays u Zagrebu kao v.d. Pročelnica Odjela za turizam. Dugi niz godina radila je kao predstojnica  Katedre turizma i prodekanica za razvoj i poslovne odnose na Veleučilištu Vern' u Zagrebu . S kolegama s Instituta za turizam pokrenula je 2000.g otvaranje Zagrebačke škole za menadžment (ZSM) koja je 2009.godine integrirana u Veleučilište Vern'. Stekla je doktorat  nakon završetka doktorskog studija „Hrvatska kultura“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u području kulturne antropologije na temu "Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“.  

Kao konzultant i predavač sudjeluje u realizaciji brojnih projekata Europske unije vezanih za kulturu i turizam. Posljednjih nekoliko godina intenzivno sudjeluje u  strateškim projektima razvoja i akcijskim planovima za turističke destinacije. U svom radu naglasak stavlja na transfomativni ekološki turizam i  razvoj posebnih oblika turizma te važnost prirodne i kulturne baštine.  Dugogodišnji je suradnik, predavač i mentor za Udrugu hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva. Dopredsjednica je Društva M.J.Zagorka i  počasna je članica mnogih udruga od kojih su:  Društvo prijatelja glagoljice, Udruga ljubitelja kamelija Opatija, Andizet – institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u Osijeku, Udruga Baštinica u Otočcu itd.

Objavila je preko sedamdest stručnih i znanstvenh radova, sudjelovala na međunarodnim konferencijama i skupovima kao pozivni predavač  (keynote) te gostovala kao predavač na sveučilištima u Sloveniji i Crnoj Gori na kojima je držala predavanja i radionice na temu  interpretacije baštine kroz kreativnost, transformacijskog vođenja i komunikacije, animacije u turizmu i  grupne dinamike. Profesionalno usavršavanje stekla je na inozemnim fakultetima iz područja storytellinga i upravljanja doživljajem, animacije te dramske i plesne pedagogije. Stalni je suradnik AZVO-a i sudjeluje na brojnim inciijalnim akreditacijama i reakreditacijama za studije turizma i kulture.  U svojoj dugogodišnjoj praksi bila je mentorica na preko dvjesto diplomskih radova a kao predsjednica komisije za edukaciju turističkih vodiča za dvanaest kontinentalnih županija  predavala je impozantnoj brojci od šesto i pedest vodiča. Također je licenciratni turistički vodič za engleski i njemački jezik za Primorsko goransku, Istarsku i Ličko senjsku županiju. Za svoj projekt zajedno sa studentima Bernaysa „Glagoljaška kolonija u starom gradu Plominu“ osvojila je prvo mjesto na međunarodnom Milenijskom natjecanju u travnju 2020 godine u okviru manifestacije Kreativna riznica u Osijeku. Za isti projekt osvojila je nagradu od strane turističke struke za 2020.godinu „Simply the best“.

Znanstveni radovi