dr. sc. Dea Ajduković

dr. sc. Dea Ajduković

Životopis

Dr. sc. Dea Ajduković je licencirana psihologinja, psihoterapeutkinja i supervizorica. Nakon završenog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, zapošljava se u Kliničkoj bolnici Merkur, gdje tijekom desetak godina stječe iskustvo psihološke dijagnostike, savjetovanja i tretmana osoba s različitim zdravstvenim teškoćama. Paralelno tome, sudjeluje kao istraživačica u nekoliko domaćih i međunarodnih istraživanja o tretmanu psihičkih komorbiditeta šećerne bolesti i o prilagodbi na neplodnost, te u znanstvenim projektima usmjerenima na rizično spolno ponašanje. Doktorira 2013. godine, s temom iz zdravstvene psihologije.

Od 2007. godine kontinuirano se educira u području psihoterapije, a od 2016. godine i u području supervizije. Na europskoj je razini licencirana kao geštalt terapeutkinja te kao supervizorica psihosocijalnog rada. Dodatno se obrazuje, među ostalim, u području primjene tehnika mindfulnessa, terapije usredotočene na suosjećajnost i terapijskih pristupa utemeljenih na privrženosti. Terapeutkinja je pod supervizijom u dva empirijski podržana pristupa partnerskoj terapiji: Gottman metodi te emocionalno fokusiranoj (partnerskoj) terapiji. Od 2017. godine radi kao psihoterapeutkinja, supervizorica i edukatorica u privatnoj praksi.

Znanstveni radovi