dr. sc. Klaus Fiesinger

dr. sc. Klaus Fiesinger

Životopis

Dr. sc. Klaus Fiesinger, regionalni direktor njemačke Fondacije Hanns Seidel za jugoistočnu Europu, od 2016. odgovoran je za razvoj i održavanje projekata, promicanje europske integracije, međunarodnog dijaloga, prekogranične suradnje, unapređenja demokracije, političke kulture i građansko obrazovanje u novim državama članicama EU i zemljama zapadnog Balkana kandidatkinja za članstvo u EU. Pored nadzora podružnica u Sofiji, Beogradu i Tirani, njegov regionalni ured nalazi se i u Zagrebu.

Prije toga bio je šef odjeljenja u sjedištu Zaklade Hanns Seidel u Münchenu od 1992. za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu i središnju Aziju. Nadalje, dr. Fiesinger član je "IDM-a", Austrijskog instituta za podunavsku zonu i središnju Europu u Beču, kao i član "Südosteuropa Gesellschaft" u Münchenu. Dr. Fiesinger je doktorirao na politologiju u Münchenu na "Sveučilište Ludwig-Maximilians". Autor je knjige „Ballhausplatz-Diplomatie 1945-1949.“ Koju je Austrijska diplomatska služba visoko cijenila, odlikovala i distribuirala.

Od 2004. do 2012. godine bio je i „gostujući profesor“ na Sveučilištu Andrassy u Budimpešti, a povremeno je bio i predavač na fakultetima političkih znanosti sveučilišta u Beču i Zagrebu. Od zimskog semestra 2018./2019. Predaje na Veleučilištu Edward Bernays, u okviru preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment kolegij „Masovni mediji, politika i demokracija“.

Znanstveni radovi