Helena Šimić

Helena Šimić

Životopis

Helena Šimić predavač je na Katedri za odnose s javnošću na Veleučilištu Edward Bernays specijalizirana za područje odnosa s javnošću i menadžmenta. Diplomirala je novinarstvo na Hrvatskim studijima te stekla diplomu Londonske škole za odnose s javnošću. Karijeru je započela u vodećim agencijama za tržišno komuniciranje, a posljednjih deset godina radila je u Millenium promociji kao starija savjetnica i voditelj ključnih projekata za najveće domaće i  međunarodne korporacije. Tvrtke L’Oreal, Sony, Johnson&Johnson, Lufthansa, HP, McDonald’s i brojne druge samo su neke od korporacija za koje je Helena savjetovala u komunikacijskim i Public Affairs aktivnosti te osmišljavala i  provodila marketinške i komunikacijske projekte.  Radom se usmjerila na strateško komuniciranje, odnose s medijima, product PR te korporativno i integrirano marketinško komuniciranje. Za NGO projekt „Jedan dan za čist okoliš” osvojila je i nagradu GrandPRix koju Hrvatska udruga za odnose s javnošću svake godine dodjeljuje najuspješnijim komunikacijskim projektima.

Znanstveni radovi

kontakti