izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč

izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč

Životopis

Josipa Mijoč (1983.) znanstvenica je, producentica i teoretičarka kreativne industrije. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zaposlena je kao redovita profesorica na Katedri za kvantitativne metode i informatiku. U suradnji s profesorima Fakulteta 2014. godine osnovala je Andizet - Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji u okviru kojeg je pokrenula i vodila veći broj kulturnih projekata među kojima se ističe Kreativna riznica – popularizacijski simpozij kreativne industrije. Ostvarenim projektima profilirala se u producenticu multimedijskih projekata usmjerenih na eksperimentiranje inovativnim umjetničkim praksama.

Objavljuje znanstvene i stručne radove iz polja ekonomije te ih usko povezuje s područjem kreativne industrije. Svoje spoznaje prezentira i široj društvenoj zajednici te time pridonosi populariziranju kulturnih i kreativnih praksa. Takvim pristupom stvara novi pogled na produkcijske tehnike kao i na kreativnu industriju koju proučava iz vizure industrije projekata i ekonomije doživljaja. Dobitnicom je Državne nagrade za znanost 2016. godine u kategoriji populariziranja znanosti za projekt Kreativna riznica kojemu je izvršna direktorica i predsjednica Programskog odbora. Ministarstvo znanosti i obrazovanje dodijelilo joj je i nagradu „Ivan Filipović“ za izvrsnost u visokom obrazovanju. Voditeljicom je projekta Vilijun od 2015. godine kada je projekt i započet s ciljem  razvijanja bilateralne suradnje temeljene na kreativnim proizvodima između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine. Razvijanje i vođenje projekata iz kreativne industrije provodi i kao konzultantica Ernst&Young. Područja interesa: kvantitativna ekonomija, kreativna industrija, kulturni i kreativni proizvodi, kulturni turizam, istraživanje festivala, dizajn upitnika i multivarijatna statistika.

Znanstveni radovi