Martina Pandžić Skoko

Martina Pandžić Skoko

Životopis

Martina Pandžić Skoko voditeljica je posebnih projekata u Millenium promociji, vodećoj hrvatskoj agenciji za odnose s javnošću te predaje na kolegiju 'Moda i komunikacija' na Veleučilištu Edward Bernays u Zagrebu. Stručnjakinja je za područje event menadžmenta i odnosa s javnošću, a ima dugogodišnje teorijsko i praktično iskustvo na području komunikacijskih aspekata mode i odijevanja, odnosno kreiranja osobnog imidža u politici i poslovnom svijetu.

Bila je direktorica sajma mode «Fashion.hr Industrija» (koji je dva puta godišnje u središtu Zagreba okupljao više od 130 dizajnera iz Hrvatske i regije).      

U razdoblju od 2004. do 2010. radila je u agenciji za odnose s javnošću Quintana komunikacije, gdje je uspješno surađivala na mnogobrojnim projektima komunikacijskog menadžmenta za korporativne klijente, političke institucije te kandidate i stranke tijekom političkih kampanja. Obnašala je i dužnost direktorice od 2006. do 2010.

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se s komunikacijskog područja, a među ostalim pohađala je licencirane seminare po metodi Johna Maxwella i INSIGHTS-a i međunarodne znanstvene konferencije iz područja komunikacija.

Znanstveni radovi