doc. dr. sc. Monica Priante

doc. dr. sc. Monica Priante

Životopis

Doc. dr. sc. Monica Priante diplomirala je povijest europske civilizacije na Katoličkom sveučilištu u Milanu i doktorirala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s istraživanjem o biskupu Strossmayeru, prezentiranom u monografiji Priante–Slišković (2016.) „Tondini i Strossmayer jedinstveni za jedinstvo“. Nakon doktorata svoja istraživanja je usredotočila na kulturnu povijest s posebnim osvrtom na kulturu smrti na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. U tom je području izlagala na brojnim skupovima i objavila više znanstvenih radova.

Godine 2018. završila je Master „Insegnare italiano a stranieri L2” pri ICOTEA Learning Institute (Italija) i godine 2022. izabrana je u nastavno zvanje lektorice. Od 2017. do danas održava nastavu talijanskog jezika na sveučilišnoj razini pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, Katoličkom bogoslovnom Fakultetu (Sveučilište u Zagrebu), Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za talijanistiku i na Veleučilištu Edward Bernays.

Godine 2018. izabrana je za predsjednicu Društva Dante Alighieri u Zagrebu i od tada aktivno vodi nekoliko projekata za širenje talijanskog jezika i kulture u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu. Više godina radi kao mentorica za nastavnu praksu studenata talijanistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu, lektorica je udžbenika i drugih nastavnih materijala za predmet Talijanski jezik, članica Povjerenstva za Državno natjecanje predmeta Talijanski jezik i suradnica NCVVO-a u izradi materijala na državnu maturu.

Znanstveni radovi