Nataša Mance

Nataša Mance

Životopis

Nataša Mance je diplomirana anglistica i hispanistica, te magistrica konferncijskog prevođenja (Sveučilište u Zagrebu). Dugogodišnji je predavač jezika i konferencijska prevoditeljica, najviše u EU institucijama u Bruxellesu (Europski parlament, Europska komisja, Europsko vijece, misije tih institucija u Hrvatskoj), kao i na raznim skupovima najviše razine u Hrvatskoj i inozemstvu. Predaje i predmet Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol na više visokih učilišta i u privatnom aranžmanu te je i predavač na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju konferencijskog prevođenja Sveučilišta u Zagrebu. Prateći brojna hrvatska izaslanstva i prevodeći u mnogim protokolarnim situacijama tijekom većeg broja godina, stekla je veliko iskustvo u međunarodnim odnosima i protokolarnoj praksi.

Autorica je silabusa za predmet Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol, koji je iznimno često biran i dobro ocijenjen izborni predmet na više visokih učilišta. Predstojnica je Katedre i predavačica na Bernaysu, VERN'u, Sveučilištu u Zagrebu te je angažirana za predavanja na raznim seminarima, kongresima i visokim školama.

Organizira i koordinira pismene i usmene (konferencijske) prevoditelje, organizira timove pismenih prevoditelja i konsekutivnih i simultanih prevoditelja za različite institucije i organizacije, u zemlji i inozemstvu.

Znanstveni radovi