prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Predrag Zarevski

Životopis

Predrag Zarevski rođen je 1951. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu, a diplomirao je 1974. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za psihologiju. Kao student dobio je nagradu rektora Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1981. godine s temom Multidimenzionalna analiza procjena nekih osobina ličnosti, indikatora inteligencije i školskog uspjeha. U zvanje docenta izabran je 1983., u zvanje izvanrednog profesora 1989. godine. Od 1994. godine je u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenog savjetnika. U zvanje redovitog profesora prvi put je izabran 1995. godine, a reizabran je 2000.

Na Odsjeku za psihologiju je održavao predavanja iz „Sistematske psihologije I, II i III“, te “Povijesti psihologije”  i “Odabranih poglavlja iz Sistematske psihologije”. Održavao je predavanja kolegija “Psihoinformatika” na Odsjeku za informatiku Filozofskog fakulteta. Na Studiju za socijalni rad održavao je predavanja iz “Razvojne psihologije i psihologije ličnosti”. Trenutačno održava nastavu iz kolegija: “Percepcija i pamćenje”, Inteligencija“ i “Učenje i viši kognitivni procesi” na Odsjeku za psihologiju, te „Međukulturalna istraživanja kognicije“ na Odsjeku za antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju psihologije je voditelj modula “Kognitivna psihologija”. Na više poslijediplomskih studija u Hrvatskoj i BiH održava predavanja iz područja kognitivne i forenzičke psihologije.

Bio je u dva navrata voditelj internacionalne ljetne škole psihologije Od 1991 do 2013. godine bio je glavni istraživač na 3 znanstvena projekata. Od osnivanja 1998. godine je član uredništva, a od 2002. glavni je urednik časopisa Suvremena psihologija. Zamjenik je glavnog urednika časopisa Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Od 2014 do 2019 Predsjednik je programskog i organizacijskog odbora 21. Dana Ramira i Zorana Bujasa. Dobitnik 2001. g. nagrade „Ramiro Bujas“ Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedan doprinos znanstvenoj psihologiji i priznanja Ekspertize za promociju zdravlja 2005. g. Član je Europskog udruženja za procjenu ličnost (EAPA), Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Dobitnik je 2001. g. nagrade„Ramiro Bujas“ Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedan doprinos znanstvenoj psihologiji i priznanja Ekspertize za promociju zdravlja 2005. godine. Sudjelovao na 36 međunarodna znanstvena i stručna kongresa i održao jedno pozvano predavanje.

Znanstveni radovi