prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, red. prof.

prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, red. prof.

Životopis

Prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, red. prof. rođena je u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na Sveučilištu u Zadru (tada Filozofskom fakultetu) radi od 1992. do 2023. Magistrirala 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima. Doktorirala 2003. na Sveučilištu u Zagrebu disertacijom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru. Danas u zvanju redovite profesorice.

Predavala je kolegije Hrvatska usmena književnost, Teorija usmenoknjiževnih oblika, a uvela je i osmislila nove kolegije: Hrvatska kulturna i književna baština Boke kotorske, Paška pučka poetika, Mit, obred i običaj, Hrvatski mediji, Teorija i praksa medija. Objavila je niz stručnih i znanstvenih knjiga.

Od 2016. članica je Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a od 2017. do danas predsjednica. Ekspert je za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju studijskih programa pri Agenciji za kontrolu i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u Crnoj Gori. (odlukom od 21. 12. 2018.). Od 2008. do 2015. bila je članicom uredništva časopisa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Lingua Montenegrina, a od 2017. do danas članica je uredništva DHS-a, časopisa Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Autorica je scenarija Bokeljski akord s kojim je nastupila na 66. Dubrovačkim ljetnim igrama u okviru Noćnih serenata, 8. 8. 2015. godine. Dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije (2006.), Plakete HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.), Srebrne povelje Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila (2008.), poticaja za izvrsnost u znanosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2009.), Zahvalnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore za promicanje i očuvanje baštine Hrvata Boke kotorske (2019.), Grba grada Zadra (2019.) te Godišnje nagrade za primicanje kulture i znanosti Grada Novalje (2023.)

Od 1. 2. 2023. radi kao znanstvena savjetnica na Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu.

Znanstveni radovi