Sabina Storjak Hržić

Sabina Storjak Hržić

Životopis

Sabina Storjak Hržić 2012. godine završava specijalistički studij „Strategija i korporativno upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslovnu karijeru započinje u Hotelu Esplanade u Zagrebu na poziciji ales Manager Leisure & Corporate, a danas je na poziciji Senior Sales Manager Leisure & Corporate. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog omladinskog hostelskog saveza te predaje na Veleučilištu Edward Bernays.

Znanstveni radovi