Tamara Obradović Mazal

Tamara Obradović Mazal

Životopis

Magistra je prava i doktorandica u području državnih potpora za restrukturiranja poslovnih subjekata u poteškoćama. Predavač je s dvadeset godina iskustva na području poslovanja, prava, upravljanja poslovnim procesima, projektima, organizacije i restrukturiranja. Pohađala je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova, seminare pregovaračkih tehnika i upravljanja timovima te pregovarački seminar Diplomatske akademije u Beču. Sudionica je niza domaćih i međunarodnih konferencija te autor stručnih i znanstvenih članaka u području restrukturiranja poslovnih subjekata.

Veći dio svoje karijere provela je u javnom sektoru, počevši kao pravni savjetnik a nakon godina napredovanja po službeničkoj ljestvici, karijeru u javnom sektoru završava kao zamjenik ministra gospodarstva nakon čega prelazi u Ured Predsjednika Republike. Na početku karijere radila je u odvjetničkom uredu da bi potom prešla u javni sektor na poziciju pravnog savjetnika. Nakon tri godine imenovana je dužnosnicom nadležnom za proces usklađivanja zakonodavstva te provedbe obveza RH u približavanju EU. Do 2013. godine bila je članica Pregovaračke skupine RH za članstvo u EU na pozicijama članice Pregovaračkog tima i zamjenice Glavnog pregovarača (2008-2010). Obnašala je i dužnost Glavnog tajnika Pregovaračke skupine te organizirala i provodila selekcijske postupke članova Pregovaračke skupine u 31 podskupini za ukupno 2.200 ljudi. Od 2012. godine tehnički je savjetnik (TA) UNDP-a, a 2013.postaje glavni tehnički savjetnik (GTA) za reformske procese.

Rad u javnom sektoru prekida dva puta zbog odlaska u privatni sektor, pokretanja vlastite tvrtke i rada u Deloitte-u na poziciji Direktora poslovnog savjetovanja javnog sektora gdje je bila zadužena za područje poslovnog savjetovanja.

Vlasnica je savjetodavne tvrtke Mazal savjetovanje d.o.o. te odvjetnik-partner u odvjetničkom uredu. ČlanIca je Hrvatske odvjetničke komore i Hrvatskog društva za pravo zaštite tržišnog natjecanja.

2016. godine izabrana je u zvanje nastavnika-predavača te predaje na Visokom učilištu Baltazar na kolegiju Poslovno pregovaranje u sklopu kojeg posebno obrađuje teme formiranja timova, upravljanja timovima i komunikacijom unutar timova te upravljanje krizom i konfliktima.

Znanstveni radovi