Business Insights Arena: Panel rasprava - ESG poslovna paradigma - novi pogled - nove vještine

Business Insights Arena: Panel rasprava - ESG poslovna paradigma - novi pogled - nove vještine

22.1.2024

ESG poslovanje nije samo trend, već neophodan dio poslovanja. O prednostima i izazovima za kompanije u novom serijalu poslovnih panel rasprava na Bernaysu razgovaramo s uglednim gospodarstvenicima.

Veleučilište Edward Bernays započinje s godišnjim serijalom poslovnih panel rasprava pod nazivom Business Insights Arena na kojima će ugledni gospodarstvenici na praktičan način raspravljati o suvremenim poslovnim temama.

Prvo druženje s gospodarstvenicima otvaramo temom „ESG poslovna paradigma – novi pogled – nove vještine“.

Panel rasprava na navedenu temu održati će se u ponedjeljak, 29. siječnja 2024. u 17.00 sati, dvorana 7 (1. kat), Veleučilišta Edward Bernays, na adresi Ulica grada Vukovara 23.

Sudionice panela su: Dorotea Effenberger (predsjednica Uprave i vlasnica tvrtke Tahograf d.o.o.), Silvija Vig (CODUPO Compliance; savjetnica, trenerica i autorica u području usklađenosti, etike, anti-korupcije i integriteta) i Daria Mateljak (Hauska & Partner; Managing Partner).

ESG je bitna tema kada se govori o poslovanju te učincima organizacije, odnosi se na integraciju ekoloških, društvenih i upravljačkih faktora u poslovnu strategiju, a organizacije koje primjenjuju ESG principe nastoje smanjiti svoj ekološki otisak kroz inovacije, energetsku efikasnost i održivu proizvodnju. Osim pozitivnog utjecaja na okoliš i doprinosa globalnim ciljevima održivosti, brojne su prednosti korištenja ESG principa u poslovanju i za samu organizaciju, poput poboljšanog upravljanja rizicima, poboljšane izvedbe organizacije, veće inovativnosti i prilagodljivosti, privlačenja i zadržavanja talenata te jačanja usklađenosti s propisima i regulativama. ESG poslovanje nije samo trend, već postaje neophodan dio poslovanja u svijetu koji teži ravnoteži između profitabilnosti, društvene odgovornosti i očuvanja okoliša.

S ciljem poslovnog povezivanja i razmjene iskustava o ključnim temama iz svijeta poslovanja Veleučilište Edward Bernays kroz serijal poslovnih panela Business Insights Arena tijekom godine će redovito svakog mjeseca obraćati se gospodarstvenicima te zainteresiranoj javnosti kako bi im predstavili aktualne uvide u teme iz svijeta gospodarstva te osiguravati razmjenu iskustava s nizom vrhunskih stručnjaka iz pojedinog područja.

Vidimo se u ponedjeljak, 29. siječnja u 17 sati na Bernaysu, dvorana 7 (I. kat)!

Panel raspravu možete pratiti i online putem linka.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.