Izv. prof. dr. sc. Ivana Grbavac održala gostujuća predavanja na Bernaysu

Izv. prof. dr. sc. Ivana Grbavac održala gostujuća predavanja na Bernaysu

14.11.2022

Profesorica Sveučilišta u Mostaru održala predavanja na temu "linguistic landscape" i "How to write a good CV".

Bernays je prošli tjedan ugostio predavačicu izv. prof. dr. sc. Ivanu Grbavac s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Studentima je na kolegiju Business English 1 i 3 održala predavanje s temama „Linguistic landscape“ (Jezični krajobraz) i „How to write a good CV“.

Linguistic landscape je tema koja se pojavila u sociolingvistici 1997. te je kao takva novitet. Zanimljiva je za istraživanje u višejezičnim, višenacionalnim i višekulturalnim sredinama, a istražuju se utjecaji poput politike, turizma, ekonomije, prestiža, identiteta, pitanja manjina i njihovih jezika. Studente je u temu uvela s činjenicama što je sociolingvistika, koja je veza između jezika i društva te koje su same društvene funkcije jezika.

Dr. Grbavac je na temu jezičnog krajobraza i doktorirala te je na temelju toga 2018. objavila knjigu. Po samoj svojoj tematici, knjiga nam nastoji približiti identitet Mostara koji se odražava u jeziku zgrada i bilo kojeg javnog prostora, pokazuje kakav je identitet ljudi koji dolaze i borave u gradu ili tuda samo prolaze.

U drugom dijelu predavanja studenti su dobili uvid kako napisati dobar CV pa je uz iskrenost i pozitivu u životopisu, dr. Grbavac istaknula kako je jako bitno biti informativan ali sažet. Kraj predavanja zaključila je riječima „I emphasize that a CV is an appetizer and shouldn't give you indigestion.“

Datoteke
za preuzimanje

No items found.