Održana edukacija o osiguravanju kvalitete za Bernaysove nastavnike

Održana edukacija o osiguravanju kvalitete za Bernaysove nastavnike

10.2.2023

Edukaciju je održala voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom Ivana Schildenfeld koja je nastavnike uputila u različite teme koje se tiču upravljanja kvalitetom.

Nakon održanog sastanka nastavnika, 7. veljače održana je i semestralna edukacija o osiguravanju kvalitete za sve Bernaysove vanjske suradnike i zaposlenike koji sudjeluju u izvođenju nastave u ljetnom semestru.

Edukaciju je održala voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom Ivana Schildenfeld koja je nastavnike uputila u različite teme koje se tiču upravljanja kvalitetom.

Nastavnici su upoznati s indikatorima kvalitete u visokom obrazovanju kao i s važnošću i ulogom nastavnika u osiguravanju kvalitete kroz poticanje motiviranosti, samorefleksije i angažmana u procesu učenja kao i  korištenja različitih načina izvođenja nastave.  

Poseban naglasak edukacije stavljen je na ishode učenja, a nastavnicima je istaknuta važnost i svrha ECTS bodova s obzirom na važnost uspostavljanja veze između ishoda učenja, razine studija, načina učenja, vrednovanja postignuća te u konačnici ocjenjivanja.  

Osim toga, nastavnici su upućeni i u sva vrednovanja koja Bernays provodi s ciljem osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete. Prezentiran im je i postupak samovrednovanja kao i studentskih vrednovanja koja se provode semestralno. Nastavnici su istaknuli kako su im komentari studenata u sklopu vrednovanja nastave i rada nastavnika izuzetno korisni jer im skreću pažnju na segmente kojima studenti eventualno nisu zadovoljni i mjesta gdje se mogu poboljšati.

Dio edukacije odnosio se i na stručna i znanstvena usavršavanja nastavnika s naglaskom na praćenje uvjeta za izbor u znanstveno nastavna zvanja i važnost objavljivanja radova, a najavljene su i semestralne pedagoško-metodičko-didaktičke edukacije i radionice.  

Nastavnici su upoznati i sa svim komunikacijskim platformama kao i s tehničkim uputama koje se prvenstveno odnose na komunikaciju sa studentima i drugim dionicima Bernaysa.  Također, nastavnicima su prezentirani i poslani novi vizualni materijali koje će koristiti s početkom novog semestra.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.