Vizija, projekti, rezultati…formula je za uspjeh u politici

Vizija, projekti, rezultati…formula je za uspjeh u politici

11.11.2022

Na trećem modulu Bernaysove političke akademije, predavači izv. prof. dr. sc. Marko Paliaga i prof. dr. sc. Pero Maldini govorili o aspektima političkog djelovanja

Izv. prof. dr. sc. Marko Paliaga, gradonačelnik Rovinja te stručnjak za marketing i brendiranje gradova, u sklopu svojeg izlaganja na III. modulu Bernaysove Političke akademije – Aspekti političkog djelovanja na primjeru grada Rovinja, pokazao je polaznicima kako je za uspješno vođenje grada, njegovu međunarodnu prepoznatljivost i stjecanje statusa vodeće hrvatske turističke destinacije potrebna jasna vizija, strateški pristup za njezino ostvarenje kroz osmišljavanje i provedbu brojnih projekata te kontinuirano praćenje i vrednovanja postignutih rezultata. S ciljem dugoročnog razvoja grada potrebno je i partnerstvo lokalne samouprave, poslovnog sektora i drugih političkih dionika te kontinuitet političke vlasti. Marko Paliaga gradonačelnik je grada Rovinja u drugom mandatu, predavač na katedri za Marketing Fakulteta za ekonomiju i turizam u Puli te gostujući predavač na katedri za Marketing Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Član je Istarskog demokratskog sabora.

U drugom dijelu modula prof. dr. sc. Pero Maldini je na hrvatskim i stranim primjerima pokazao zašto je došlo do pada povjerenja u tradicionalne političke opcije, na koji način nastaju i kako se profiliraju nove političke inicijative i stranke, zašto dolazi do jačanja populizma i radikalne desnice u pojedinim europskim državama te je prikazao aktualne trendove na hrvatskoj političkoj sceni. Pero Maldini, pročelnik je Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, predavač na preddiplomskim i diplomskim studijima s područja politologije i komunikologije te interdisciplinarnom doktorskom studiju. Kao politički analitičar komentira politička zbivanja u hrvatskim medijima.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.