Poslovne edukacije

Bernays Akademija izvodi in-house i individualne programe poslovne edukacije za menadžment i zaposlenike tvrtki, institucija i organizacija s područja komunikacijskih, menadžerskih i prodajnih vještina, osobnog razvoja i timskog rada, odnosa s medijima i medijskih treninga te ljudskih potencijala.
Poslovne edukacije
Poslovne edukacije

Vještine komuniciranja

Na našim edukacijama naučit ćete kako unaprijediti vlastite komunikacijske vještine, kako komunikaciju prilagoditi osobi i situaciji, kako kroz poslovnu komunikaciju izgraditi most između osobnih ciljeva zaposlenika i poslovnih ciljeva organizacije, zašto je interna komunikacija u organizaciji ključna za uspješno poslovanje i postizanje željenih rezultata te kako upravljati komunikacijom u procesu transformacije kompanija. Osim toga, naučit ćemo vas kako savladati strah i tremu od javnih nastupa te kako pripremiti i održati dobar govor i prezentaciju.

Menadžerska znanja i vještine

Uz nas ćete naučiti kako od dobrog menadžera postati lider kojem suradnici vjeruju, kako riješiti problem predugih i nekvalitetnih sastanaka, konflikte u timu, upravljati stresom, donositi odluke i znati ih argumentirati te biti uspješan u svakodnevnom poslovanju.

Razvoj timova

Izgradnja tima ne događa se slučajno, jer treba različite osobnosti ohrabriti na suradnju i stvaranje. Uspješan tim treba snažno vodstvo, jasno postavljene ciljeve, pozitivnu sinergiju, otvorenu komunikaciju te komplementarna znanja i vještine. Uz to naučit ćemo vas kako izgraditi i voditi timove, unaprijediti znanja i kompetencije članova tima te postići sinergijske učinke. 

 

Medijski treninzi

Ugled je, bez sumnje, najveća imovina svake tvrtke, institucije ili pojedinca. Razvijanje i održavanje dobrih odnosa s medijima važan je segment uspješne poslovne strategije. Javnost mora dobiti pravodobnu i točnu informaciju kako bi vaš ugled ostao nenarušen. Na medijskim treninzima naučit ćemo vas kako komunicirati s medijima i graditi odnose, pripremiti se za nastup u medijima u različitim formatima, savladati tremu, primjereno se odjenuti i ostaviti dobar dojam te kako komunicirati u kriznim situacijama.

 

Prodajne vještine

Tržište se globalizira, kupci su sve izbirljiviji, a proizvodi sve sličniji. Vjerovati u prirodni talent za prodaju nije više dovoljno. Prodavač mora stalno tražiti nove i bolje metode rada te biti samouvjeren i motiviran. Uspješan prodavač također mora brzo prepoznati tip osobe kojoj se obraća te prilagoditi svoje prodajne tehnike njoj. O svemu tome te kako dobro prodavati, voditi prodajne timove i uspješno pregovarati saznajte na našim edukacijama.

 

Osobni razvoj

Naučite razrješavati konflikte, povećati samokontrolu, sposobnost utjecanja na druge te kako komunicirati u stresnim i neugodnim situacijama. Postanite asertivni umjesto da reagirate na situacije koje vam život nameće. Samouvjerenim nastupom i odgovarajućim izgledom ostavite dojam kompetentne i stručne osobe te izgradite vlastiti stil i prepoznatljivost.

 

Ljudski potencijali

Zaposlenici su najvažniji resurs svake organizacije. Kvaliteta zaposlenika presudno utječe na ostvarenje postavljenih ciljeva i dugoročnu održivost organizacija. Zato je iznimno važno izgraditi imidž prepoznatljivog poslodavca, pravilno selektirati kadrove, kroz proces mentorstva upoznati ih s vrijednostima organizacije i internim procedurama, identificirati njihove razvojne potrebe, educirati ih i pratiti razvojni put, adekvatno vrednovati njihov učinak i nagraditi ih te izgraditi od njih brend ambasadore organizacije.

 

Metodologija za provedbu poslovne edukacije:

UPIT I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Nakon inicijalnog upita i dobivanja početnih informacija od klijenta radimo analizu dobivenih informacija te ovisno o potrebi prikupljamo dodatne informacija koje se primjerice odnose na cilj edukacije, kompetencije koje se žele razviti ili unaprijediti kod polaznika, njihovu dotadašnju edukaciju, ranija iskustva, raspoloživo vrijeme za edukaciju… 

IZRADA PROGRAMA

Programi se temelje na svjetski priznatim i provjerenim metodama učenja. Sadržajno su i vremenski prilagođeni potrebama polaznika na različitim pozicijama unutar tvrtki, institucija i organizacija te se ovisno o broju polaznika najčešće provode u rasponu od individualnih do grupnih s 15 polaznika.

Programe edukacije koncipiramo kroz tematske blokove/cjeline od po dva školska sata pri čemu se svaki blok sastoji od uvodnog teorijskog dijela te praktičnih vježbi i radionica. Vodimo računa da program bude optimalna kombinacija teorijskog i praktičnog dijela s time da je naglasak na praktičnom dijelu, iskustvenom učenju te stjecanju znanja i vještina koja su lako primjenjiva u poslovnom okruženju polaznika. 

TRAJANJE PROGRAMA

Većina naših grupnih edukacija izvodi se u obliku jednodnevnih treninga i seminara, dok se individualne edukacije izvode u obliku poludnevnih treninga i radionica. Ovisno o vrsti edukacije i raspoloživom vremenu polaznika program i njegovu provedbu dodatno prilagođavamo potrebama polaznika (poludnevni, jednodnevni ili dvodnevni/vikend treninzi i seminari). Zagovaramo koncept intenzivnih treninga te nastojimo polaznicima pružiti što više novih znanja u što kraćem vremenu. 

IZRADA MATERIJALA

Razvili smo poseban sustav izrade radnih materijala pri čemu se dio radnih materijala se, ovisno o vrsti edukacije, koristi za vrijeme same edukacije dok je drugi dio namijenjen za individualni rad polaznika nakon edukacije s ciljem njihovog poticanja na samoedukaciju. Za svaku edukaciju u pravilu razvijamo priručnik s praktičnim savjetima, koji polaznicima ostaje za trajno korištenje kao praktični vodič za postupanje u određenim situacijama.

PROVEDBA EDUKACIJE

Za potrebe edukacije koriste se sljedeće metode: primjena različitih upitnika, studije slučajeva, igranje uloga, igre po sistemu Metalog (sustav profesionalnih igara za edukaciju menadžmenta), prezentacije, audio i video snimanje, analiza, diskusija, individualni i timski rad te iskustveno učenje.

S polaznicima ostajemo u trajnoj komunikaciji te im dajemo mogućnost korištenja besplatnih individualnih konzultacija putem telefona, online platformi ili e-maila u određenom razdoblju nakon edukacije. Isto tako, prema dogovoru s naručiteljem, kreiramo upitnike i zadatke s ciljem provjere novostečenih znanja i njihove primjene u poslovnom okruženju polaznika.

No items found.