Programsko vijeće

Programsko vijeće odlučuje o provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja u sklopu Bernays Akademije i prati kvalitetu njihove provedbe.
Programsko vijeće
Programsko vijeće