mr. sc. Zdeslav Milas, v. pred.

mr. sc. Zdeslav Milas, v. pred.

zdeslav.milas@bernays.hr

Životopis

Zdeslav Milas rođen je 28. lipnja 1969. u Zagrebu. Od godine 1975. do 1991. živio je i odrastao u Beču gdje je i maturirao na katoličkoj gimnaziji De La Salle (Školska braća). Diplomirao je novinarstvo te magistrirao na Filozofskom fakultetu u Mostaru obranivši temu „Mjesto i uloga odnosa s javnošću u korporativnoj komunikaciji“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Tomića. Polaznik je doktorskog studija Komunikologija na Sveučilištu Jurja Strossmayera u Osijeku. Oženjen je sa suprugom Doroteom. Od samog osnivanja Veleučilišta Edward Bernays 2013. njezin je prodekan i član Upravnog vijeća. Trenutno obnaša dužnost prodekana za akademske poslove čiji je djelokrug planiranje i nadziranje nastavnog procesa na Bernaysu, koordinacija s odjelima i katedrama, razvijanje novih studija te upravljanja sustavom kvalitete na Bernaysu čiji je predsjednik povjerenstva.

Milas je angažiran u nastavi kao viši predavač na skupini kolegija iz odnosa s javnošću, teorije odnosa s javnošću i korporativnoga komuniciranja. Na Fakultetu hrvatskih studija sudjeluje od 2009. kao vanjski suradnik u nastavi te trenutno predaje kolegij Korporativne komunikacije. Objavio je 2012. prvu knjigu o korporativnom komuniciranju na hrvatskom jeziku. Sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima te objavljuje stručne i znanstvene radove iz korporativne komunikacije i političkih odnosa s javnošću. Težišta njegova interesa su odnosi s javnošću, korporativna komunikacija, funkcija komunikacije u menadžmentu, politička povijest, uloga stručnih studija u binarnom sustavu visokog obrazovanja, s naglaskom na njegov razvoj u Republici Hrvatskoj i praćenje ove vrste obrazovanja u zemljama Europske unije. Predavao je i na Visokoj poslovnoj školi Zagreb (danas Poslovno veleučilište Zagreb, 2007. – 2013.), Visokoj školi Kairos (2008. – 2010.)  i na Zdravstvenom veleučilištu (2010. – 2012.).

Od 2020. predsjednik je Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) koja se bavi pitanjima povrede etičkih normi i odlučuje o odgovornosti stručnjaka za odnose s javnošću. Kao predsjednik, zamjenik predsjednika i član bio je tri godine u Stručnom žiriju HUOJ-a za najbolje studentske radove „Mlada nada“. Aktivno je uključen u rad granske udruge HUP-a - Udruge poslodavaca u obrazovanju kao član Izvršnog odbora, a četiri godine bio je i njezin dopredsjednik. Uime HUP-a sudjelovao kao član radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Zakona o zapošljavanju studenata. Počasni predsjednik je Hrvatske akademske zajednice (HAZ), a od 2016. do 2022. bio je i njezin nacionalni predsjednik. Član je Zakladne uprave Zaklade hrvatskog državnog zavjeta. Član je Europske udruge za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću (EUPRERA), Matice hrvatske, KUD Dikovača iz Zmijavaca i Šahovskog kluba Posavac iz Ruščice i Hrvatske demokratske zajednice.

Zdeslav Milas ima blizu trideset godina radnoga iskustva u raznim organizacijama, od toga 15 godina u visokom obrazovanju. Jedan je od inicijatora Zakona o studentskom zboru 1996. Od 1996. do 2002. bio je pomoćnik ravnatelja Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, gdje je operativno vodio djelatnost Zaklade, s posebnim naglaskom na programe kulture dijaloga, političke i gospodarske izobrazbe te međunarodne suradnje. Vodio je 1997. projekt „HDZ na Internet“ te sadržajno upravljao online oblikom predsjedničke kampanje Franje Tuđmana 1997. čime je začeta prva online komunikacija jedne političke stranke u Hrvatskoj. Godine 2003. prelazi u korporativni sektor. Pet godina radio je kao financijski direktor za njemačku tvrtku za projektni razvoj poslovnih nekretnina, zadužen, također, i za financijsku komunikaciju s bankama.

Znanstveni radovi