Izvješće o vrednovanju rada nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

Izvješće o vrednovanju rada nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

3.10.2022

Prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u ljetnom semestru je visokih 4,61

Praćenje rada nastavnika jedan je od najvažnijih sustava osiguravanja kvalitete nastavnog procesa. U tu se svrhu svakoga semestra na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment provode vrednovanja nastavnika. Vrednovanja su provedena putem Beduce i označena su kao imperativne obavijesti čime je osiguran veći odaziv studenata.

Vrednovanje je provedeno na 75 predmeta, od toga na 29 predmeta na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na 27 predmeta na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, na 8 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje odnosima s javnošću te na 11 predmeta na diplomskom studiju Upravljanje doživljajem u turizmu.

Na studijskom smjeru CM prosječna ocjena na ljetnom semestru bila je 4,58 dok su studenti TDM-a nastavnike ocijenili s 4,58. Prosječna ocjena na PRM bila je 4,94 a na EMT 4,30.

Sveukupna prosječna ocjena koju su studenti dodijelili nastavnicima u ljetnom semestru je 4,61.

Najvišom prosječnom ocjenom ocjenjeni su izborni kolegiji PRM sa visokih 4,94 što ukazuje na samu kvalitetu odabira vanjskih suradnika, njihovih kompetencija te način prenošenja znanja studentima.

Zahvaljujemo svim studentima na ispunjavanju vrednovanja koji time ukazuju na nedostatke i teškoće u nastavi te samim time utječu na poboljšanje njezine kvalitete. Čestitamo i svim nastavnicima te vanjskim suradnicima na uspješnom semestru!

Datoteke
za preuzimanje

No items found.