Communication Management Review (CMR)

Communication Management Review (CMR)

Znanstveni časopis u izdanju Bernaysa koji svojim sadržajem obogaćuje hrvatsku akademsku, ali i stručnu te profesionalnu komunikacijsku scenu

S ciljem stvaranja temelja za dodatno akademsko djelovanje iz komunikacija, a kasnije i turizma, Bernays je 2016. pokrenuo Communication Management Review, međunarodni znanstveni časopis specijaliziran za komunikacijske znanosti.

U radu ovoga časopisa koji na hrvatskom i engleskom jeziku izlazi dvaput godišnje, a objavljuje vrhunske znanstvene i stručne radove iz odnosa s javnošću, marketinga, politologije, komunikologije, menadžmenta, turizma i srodnih disciplina, sudjeluju istaknuti svjetski i hrvatski znanstvenici koji se bave tematikom komunikacijskoga menadžmenta. Časopis svojim sadržajem dodatno obogaćuje hrvatsku akademsku, ali i stručnu te profesionalnu komunikacijsku scenu.

U objavljivanju radova sudjeluju ugledni inozemni i hrvatski znanstvenici s fokusom na komunikacijski i turistički menadžment. Istaknuta vrijednost časopisa je povezivanje znanosti i prakse, čiji su pristupi različiti, ali čija je suradnja neophodna za razumijevanje novih trendova i dinamičnih procesa suvremenog svijeta.

Sva izdanja časopisa Communication Management Review je dostupna su na www.commreview.hr.  

Izdavač

Veleučilište Edward Bernays

Ulica grada Vukovara 23, Zagreb

E. info@bernays.hr

W. www.bernays.hr

Urednički kontakti

cmr@bernays.hr

dr. sc. Dejan Gluvačević (Editor-in-Chief)

Ivana Schildenfeld (Executive Editor)

Savjetnici uredništva

Nenad Brkić (University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina); Gordana Buljan Flander; Vlatko Cvrtila (University of Applied Sciences VERN’, Croatia); Damir Jugo (Edward Bernays University College, Croatia); Jesper Falkheimer (University of Lund, Sweden); Alenka Jelen Sanchez (University of Stirling, United Kingdom); Danijel Labaš (University of Zagreb, Croatia); Smiljana Leinert-Novosel (University of Zagreb, Croatia); Romana Lekić (Edward Bernays University College, Croatia); Pero Maldini (University of Dubrovnik, Croatia); Zdeslav Milas (Edward Bernays University College, Croatia); Doris Peručić (Edward Bernays University College, Croatia); Betteke van Ruler (University of Amsterdam, The Netherlands); Božo Skoko (University of Zagreb, Croatia); Ivan Tanta (University of Applied Sciences VERN’, Croatia); Zoran Tomić (University of Mostar, Bosnia and Herzegovina); Dejan Verčič (University of Ljubljana, Slovenia); Piet Verhoeven (University of Amsterdam, The Netherlands)

Urednik na engleskom jeziku

Adrian Beljo

Dizajn naslovnice i izdanja

Studio grafičkih ideja

UDK klasifikacija

Draženka Stančić

Print

Kolorklinika d.o.o.

Print Run: 200Ž

Autorska prava

Sukladno zakonu i akademskim pravilima, čitatelji imaju pravo čitati, pregledavati, kopirati, spremati, prosljeđivati i koristiti sadržaj časopisa u druge svrhe bez prethodne suglasnosti izdavača, urednika ili autora. Autori članaka objavljenih u Communication Management Review zadržavaju svoja autorska prava. Ta su prava u skladu s BOAI definicijom otvorenog pristupa. Časopis Communication Management Review koristi se pod uvjetima licence Creative Commons.

Indeksiranje i referenciranje

Članci objavljeni u Communication Management Review dostupni su u bazi podataka otvorenog pristupa Hrčak – Portalu znanstvenih časopisa Hrvatske.

Prihvaćanje rukopisa

Communication Management Review pozdravlja podnošenje rukopisa koji zadovoljavaju opće kriterije značaja i znanstvene izvrsnosti. Razmatra sve rukopise pod strogim uvjetom da je rukopis vaše vlastito izvorno djelo i da ne umnožava nijedno drugo prethodno objavljeno djelo; rukopis je predan samo Communication Management Review; nije na razmatranju ili stručnoj recenziji, nije prihvaćen za objavu ili u tisku ili objavljen drugdje. Rukopis ne smije sadržavati nikakve klevetničke ili nezakonite izjave niti na bilo koji način kršiti prava drugih.

Autori su pozvani da prijave svoje članke putem otvorenog sustava (OJS) časopisa dostupnog ovdje.

http://www.commreview.hr/#