Natječaj za dodjelu besplatne školarine za pripadnike romske zajednice

29.7.2022

Klasa: 602-04/21-01/27

Ur. broj: 251-551-01-21-1126

Zagreb, 27. srpnja 2021.

Edward Bernays Visoka škola raspisuje

                                    NATJEČAJ ZA DODJELU
      BESPLATNE ŠKOLARINE ZA PRIPADNIKE ROMSKE ZAJEDNICE

PROGRAM BRoma
za trogodišnji preddiplomski studij
Menadžment i marketing turističke destinacije

1. Opis Programa BRoma

Bernaysova je misija studentima pružiti vrhunsko visoko obrazovanje te im omogućiti sve potrebne uvjete kako bi još za vrijeme studija bili stručni i spremni za tržište rada.

Slijedom navedenoga, svjesni svoje društvene odgovornosti u visokom obrazovanju te upoznati s  dugotrajnim društvenim i materijalnim statusom koji je povezan s obrazovnom razinom većine pripadnika romske zajednice, osnivači Edward Bernays Visoke škole na inicijativu dekanata žele dati svoj doprinos školovanju pripadnika romske zajednice kao podzastupljene i ranjive skupine.

Upravno vijeće Bernaysa je 2020. usvojilo Program obrazovne potpore pripadnika romske zajednice (BRoma) uz partnerstvo sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“. Udruga je izrazito angažirana na podizanju obrazovanja kod mladih Roma.

Svrha Programa obrazovne potpore koja uključuje dodjelu školarina pripadnicima romske zajednice jest upravo u povezanosti studenata s aktivnostima romskih udruga, odnosno njihova korisnost za romsku zajednicu kroz poticanje drugih na školovanje i studiranje.

Za akademsku godinu 2021./2022. dodijelit će se dvije trogodišnje školarine.

2. Opis studija

Naziv studija: Preddiplomski stručni studij MENADŽMENT I MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE (TDM)

Lokacija izvođenja nastave: Ratkajev prolaz 8, Zagreb, Hrvatska

Trajanje: 3 godine

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv po završetku studija: stručni prvostupnik ekonomije (bacc. oec.).

Jezik na kojem se izvodi nastava: hrvatski, uz pohađanje određenih kolegija na engleskom jeziku.

Iznos trogodišnje školarine: 76.500 HRK

Program preddiplomskoga stručnog studija predstavlja programski, sadržajno i metodološki najinovativniji studij turizma u Hrvatskoj. Usmjeren je na razvoj dinamičke komponente turizma. U okviru preddiplomskoga studija stječu se temeljna teorijska, metodološka i primjenjiva znanja iz različitih grana i područja društvenih znanosti, a savladavanjem teorijskih i praktičnih aspekata studenti stječu znanja i vještine koje ih u potpunosti osposobljavaju za rad u domaćem i međunarodnom turizmu te industriji zabave.

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područja gospodarskih sustava u turizmu, antropologije, etike i estetike u turizmu, lanca vrijednosti turističkih doživljaja, održivog razvoja turizma, turističke geografije i atrakcijske osnove, menadžmenta turističke destinacije, trendova razvoja u turizmu, psihologije u turizmu, marketinga u turizmu, komunikacijskog menadžmenta u turizmu, prava i financija u turizmu, brendiranja turističkih destinacija, razvoja identiteta i imidža Hrvatske kao turističke destinacije, menadžmenta hotela i gourmet doživljaja, prodaje i recepcijskog poslovanja, kontrolinga, evaluacije održivosti turističke destinacije, turističkih agencija, turoperatora i DMK, europskih fondova, sigurnosnih izazova turizma, kreativnih industrija u turizmu, investicija u turizmu, informacijskih tehnologija u turizmu te menadžmenta manifestacija.

Više informacija o studiju moguće je pronaći na poveznici.

3. Opći uvjeti

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati pripadnici romske zajednice koji žive u Hrvatskoj  i zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja, a u trenutku prijave imaju manje od 35 godina starosti.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail  adresu kalisara@kalisara.hr dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Kratki životopis i motivacijsko pismo (do 300 riječi) za prijavu na hrvatskom, romskom ili bajaškom jeziku
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Rodni list
  4. Dokaz o pripadnosti romskoj manjini
  5. Svjedodžba o državnoj maturi ili dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u trajanju od najmanje četiri godine
  6. Na natječaj se mogu prijaviti učenici koji završavaju srednju školu, ali još nisu položili državnu maturu ili učenici koji nemaju položenu državnu maturu, ali do zadnjeg upisnog roka moraju završiti srednjoškolsko obrazovanje
  7. Pismo preporuke romske udruge, istaknute osobe romske zajednice ili nastavnika za vrijeme školovanja
  8. Potrebno je navesti status studiranja (redovni student ili izvanredni student uz radni odnos)

Natječaj je otvoren do 10. rujna 2021. godine. Prijave pristigle nakon navedenoga roka neće se uzimati u razmatranje.

Najviše 5 kandidata koji zadovolje uvjete natječaja bit će odabrani od strane mješovitog Povjerenstva za obrazovnu potporu i dodjelu školarina u uži krug. U drugom krugu natječaja, kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na selekcijski razgovor ispred članova Povjerenstva. Nakon završetka natječaja, odabrana dva kandidata bit će pozvana potpisati ugovor o obrazovanju na Bernaysu.

Za više informacija:

Stanko Borić

Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara

Pavla Hatza 23/5, 10000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: stanko.boric@kalisara.hr

Telefon: +385 (0)1 8887 673

Predsjednik Povjerenstva:

mr. sc. Zdeslav Milas