Andrej Lacković

Andrej Lacković

Životopis

Andrej Lacković je rođen 1981. godine u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završava u Daruvaru. Nakon završetka srednje škole upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Fizički odsjek. 2009. godine diplomira na smjeru profesor fizike i tehnike s informatikom. Još tokom studiranja zapošljava se honorarno na učilištu Algebra kao ECDL instruktor, te potom kao E-learning developer. 2009. zapošljava se na Visokom učilištu Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo kao asistent na kolegijima Matematika 1 i Matematika 2 pod vodstvom doc. dr. sc. Petra Javora. Već sljedeće akademske godine postaje asistent i iz kolegija Programiranje i Uvod u baze podataka.

Nakon izbora u nastavno zvanje predavača postaje nositelj kolegija Matematika 1 i Matematika 2. Dužnost voditelja katedre za opće predmete na Visokom učilištu Algebra obnaša od 2014. godine, te 2017. upisuje doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. Još kao e-learning developer sudjeluje u nekoliko projekata vezanih uz izradu digitalnih nastavnih sadržaja – Algebra e-lerning project – Office 2007, te ZABA e-learning tečajevi.

Na Visokom učilištu Algebra sudjeluje kao član projektnog tima u pripremi dvaju studijskih programa za početnu akreditaciju – preddiplomski studij Multimedijskog inženjerstva i diplomski studij Primijenjenog računarstva. Od lipnja 2013. do veljače 2015. sudjeluje kao član projektnog tima Visokog učilišta Algebra na projektu „Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost“, čiji nositelj je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a cilj projekta je izraditi podlogu za uvođenje sustava priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina (RPL) u visoko obrazovanje RH.

Znanstveni radovi