Daniel Mondekar

Daniel Mondekar

Životopis

Daniel Mondekar završio je Dodiplomski studij povijesti i hrvatske kulture na  Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij Informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2011. godine. Svoju karijeru započeo je kao menadžer EU projekata. Od 2003. do 2008. predaje kao predavač i ispomoć u nastavi na Hrvatskim studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. od 2008. do 2011. je zastupnik u Saboru i promatrač u S&D grupi u Europskom parlamentu,a od 2011. do 2015. zastupnik je u Saboru i predsjednik Odbora za europske poslove. Od 2016. do 2018. je podpredsjednik zadužen za Europske poslove i suradnju sa javim sektorom. Od 2011. je vanjski predavač na Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. do 2019. godine je direktor za Europske javne politike i regulatorna pitanja. Od 2017. je vanjski član Odbora za europske poslove u Hrvatskom saboru.

Znanstveni radovi