doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević

doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević

Životopis

Jasenka Kranjčević, rođena je 12. 2. 1963. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. Magistrirala 1992. na Poslijediplomskom studiju Zaštita graditeljskog nasljeđa, Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 2005. na Arhitektonskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. do 1992. zaposlena u Zavodu za prostorno planiranje u Križevcima te je radila na izradi prostornih planova (generalni i nekoliko detaljnih). Od 1992. do 2008. zaposlena u Ministarstvu zašite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, u Upravi za prostorno uređenje kao voditeljica odsjeka. Od 2008. do danas zaposlena u Institutu za turizam, Zagreb. Od 2010. izabrana u znanstvenu savjetnicu. Od 9. 10. 2019. izabrana u naslovno znanstveno-naslovno zvanje docenta – znanstveno područje tehničke znanosti – polje arhitektura i urbanizam. Tijekom 1992. i 1995. godine dobitnica stipendije Vlade Republike Austrije. Objavila više od 200 znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Koautorica ili autorica je nekoliko poglavlja u knjigama američko-engleskih i talijanskog izdavača.

Surađivala u izradi Hrvatskog bibliografskog leksikona, Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže, Zagreb i Saur Allgemeine Künstler Lexikon (München – Leipzig).
Autorica šest urbanističko-arhitektonskih izložbi i pratećih kataloga koje su prezentirane u Hrvatskoj, Češkoj (Ostrava 2016, Opava 2016, Zlin 2017, Brno 2017, Podebrady, 2018, Prag, 2019, Pardubice, 2021) i Sloveniji. Objavila je 2018. autorsku znanstvenu knjigu „Zanemarena baština – prostorne strukture sela u Hrvatskoj“ izdavač Srednja Europa (prezentirana na području cijele Hrvatske), a bila je jedna od referentnih knjiga za izradu projekata obnove kuća Banovine nakon potresa 2020. Kao tajnica EUROPAN Hrvatska 1997.-1999. aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi međunarodnog arhitektonskog natječaja EUROPAN 5 Hrvatska. U sklopu Radne zajednice Podunavskih regija za Hrvatsku (ARGE Donauländer – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva) u razdoblju od 2001.-2002. godine voditeljica međunarodnog projekta EDP – Daten Katalogue (electronic data procesing). Završila tečaj o EU (Carl Duisberg Geselschaft und Institut für Europäische Politik) i dobila status "EU Trainer".

Članica je Hrvatske komore arhitekata, ovlaštena arhitektica urbanistica br. A-U 380. Prevela nekoliko tekstova i deklaracija s njemačkog, engleskog i slovenskog jezika na temu razvoj ruralnog prostora i ruralnog razvoja. Suradnik na znanstvenim projektima Instituta za turizam, Instituta „Ivo Pilar“, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku. Članica je 2012.-2013. Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske. Od 2019. Članica je Znanstvenog vijeća Turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU-a). Od 2019 Članica je Kulturne rute „Iter vitis“ Vijeća Europe. Članica je znanstvenih odbora međunarodnih znanstvenih konferencija. Od 2013. član je uredništva znanstvenog časopisa Kulturna baština, Split. Od 2018. članica uredništva časopisa Turizam, Zagreb, od 2019. Annals of the Professional Association of Romanian Geographer, Bukurešt, Rumunjska. Završila je didaktičko-metodičko i psihologijsko usavršavanje nastavnika 2014.

Znanstveni radovi