dr. sc. Danijel Knežević

dr. sc. Danijel Knežević

Životopis

Dr. sc. Danijel Knežević je završio poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Fokus znanstvenog i istraživačkog rada usmjeren je prema području upravljanja ljudskim potencijalima (posebno u hotelskom poslovanju), dok cjelokupan znanstveni i istraživački rad obuhvaća šire područje poslovne ekonomije.

Objavio je preko 20 znanstvenih i stručnih radova, mentorirao je preko 30 završnih radova (stručnih i specijalističkih), a pisao je i članke za stručne časopise. Na Europskoj poslovnoj školi Zagreb radio je kao predavač i prodekan za nastavu. Prije toga, radio je i na funkcijama menadžera za kvalitetu i voditelja specijalističkih studijskih programa na istoj instituciji. Također, bio je zamjenik glavnih urednika znanstveno-stručnog časopisa „Obrazovanje za poduzetništvo“, a više godina je sudjelovao u organizacijama znanstveno-stručnih konferencija u ulozi predsjednika ili potpredsjednika organizacijskog odbora. Kao vanjski suradnik predaje na Veleučilištu Edward Bernays i Visokoj školi Algebra.

Znanstveni radovi