dr. sc. Siniša Kovačić

dr. sc. Siniša Kovačić

Životopis

Dr. sc. Siniša Kovačić rođen je u Koprivnici 1977. gdje je završio prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Nakon završetka studija novinarstva na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao diplomirani novinar 2003. zapošljava se na Hrvatskoj radioteleviziji gdje je bio novinar, reporter, urednik i voditelj u istaknutim emisijama informativnog programa Hrvatske televizije. Odlukom Hrvatskog sabora 2016. bio je imenovan vršiteljem dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a. Po završetku obnašanja te dužnosti vraća se novinarskoj struci, a 2017. Hrvatska biskupska konferencija imenovala ga je glavnim urednikom Hrvatske katoličke mreže u čijem su sastavu Hrvatski katolički radio, Informativna katolička agencija i novi mediji. 2023. mandat mu je obnovljen na još pet godina.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik udruge Hrvatski novinari i publicisti osnovane 2015. godine. Dobitnik je nagrade Hrvatskoga novinarskog društva za televizijsko istraživačko novinarstvo 2006. godine te Godišnje nagrade Hrvatskih novinara i publicista za 2020. godinu. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru dodijelio mu je 2016. godine Plaketu za razvoj profesionalnih standarda u novinarstvu i osobit doprinos promociji Studija novinarstva, a 2020. godine dodijeljena mu je Plaketa za izuzetan doprinos razvoju odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija u jugoistočnoj Europi od Organizacijskog odbora PR&Media Days Mostariensis.

Kao vanjski suradnik u statusu predavača izvodio je nastavu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i na Hrvatskim studijima u Zagrebu, a aktivni je viši predavač medijskih kolegija na Poslovnom veleučilištu u Zagrebu, Veleučilištu Edward Bernays te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je doktorirao 2020. godine na temu „Razvoj novinarstva na mrežnim elektroničkim publikacijama – služenje javnosti ili podilaženje ukusu publike“ i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane masovni mediji. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja PR-a, medija i online medija te je sudjelovao na više međunarodnih i znanstvenih konferencija.

Znanstveni radovi