Karlo Kolesar

Karlo Kolesar

Životopis

Diplomirao menadžment održivog razvoja turizma na Veleučilištu VERN'. Zamjenik je predsjednika Hrvatske akademske zajednice te bivši predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske gdje je predstavljao 40 000 studenata. Član je savjetodavnog odbora za visoko stručno obrazovanje pri EURASHE-u te Co-chair za visoko obrazovanje u EDS-u, a na razini EU.

Poduzetničko i praktično iskustvo u turizmu stjecao je organiziranjem i vođenjem brojnih međunarodnih turističkih projekata. Razvoj turističkog proizvoda primjenjivao je kroz vlasništvo i vođenje turističke agencije za mlade. Sudjelovanjem na stručnim konferencijama u Austriji, Njemačkoj, Belgiji i Sloveniji usko vezanim uz segment obrazovanja direktno sudjeluje na kreiranju obrazovnih politika. Jedan od ciljeva njegovog djelovanja je izgradnja partnerskih odnosa sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za razvoj visokog obrazovanja te rad na razvoju turizma posebnih interesa u RH.

Osim u okviru sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i događanjima na temu turizma, gostujući je predavač na VIVES University of Aplied Science u Bruggesu. Autor i koautor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja turizma.

Znanstveni radovi