Lahorka Crnković

Lahorka Crnković

Životopis

Lahorka Crnković rođena je 12. veljače 1974. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 1999. završila je na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  studij njemačkog jezika i književnosti i opće lingvistike, te stekla zvanje profesora iz navedenih područja. 2017. završila je sveučilišni diplomskih studij Informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv magistra bibliotekarstva.

Zaposlena je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u nastavi njemačkog jezika gdje je 2000. godine  izabrana ju suradničko zvanje stručni suradnik za njemački jezik, 2003. u zvanje predavač za njemački jezik, te 2013. u nastavno zvanje viši predavač u koje je ponovno izabrana 2018.  Od 2011. obavlja dužnost voditeljice knjižnice, a od 2012. dužnost voditeljice Katedre za strane jezike.

Znanstveni radovi