prof. dr. sc. Doris Peručić

prof. dr. sc. Doris Peručić

Životopis

Doris Peručić diplomirala je na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine i stekla naziv diplomirani romanist i hispanist. U veljači 2005. godine magistrirala je na Sveučilištu «Universitat de les Illes Balears», Palma de Mallorca, Španjolska, studij Turističkog menadžmenta. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Marketing pomorskih krstarenja i turizam na Mediteranu» obranila je u listopadu 2008. godine na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i time stekla znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz znanstvenog polja ekonomije.

Po završetku poslijediplomskog studija i povratka u Hrvatsku zaposlila se u predstavništvu kompanije „Jadranski luksuzni hoteli“ u Zagrebu. Od 1. listopada 2007. godine radila je na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku gdje je bila nositeljica kolegija „Istraživanje turističkih tržišta“, „Strategije marketinga u turizmu“, „Upravljanje markom“ i „Marketinško istraživanje“. U razdoblju 2013. – 2016. godine obnašala je dužnost direktorice društva ACI d.d. Godine 2020. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana marketing. Autorica je niza znanstvenih i stručnih članaka i udžbenika „Cruising-turizam, razvoj, strategije i ključni nositelji“.

Znanstveni radovi