Vanja Šebek

Vanja Šebek

Životopis

Vanja Šebek rođen je 1980. godine u Bjelovaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na katedri za Poslovnu informatiku. Od 2014. godine radi kao Voditelj marketinga Visokog učilišta Algebra. Nositelj je kolegija Razvoj sadržaja za društvene mreže na diplomskom studiju Multimedijskog računarstva, Napredni web dizajn na preddiplomskog studiju Multimedijskog računarstva i Vođenje digitalne agencije na diplomskom studiju Digitalnog marketinga Visokog učilišta Algebra Od 2014. godine jedan je od 150 Google Certified Trainera u svijetu. Vodi edukacije i treninge za pojedince i agencije o korištenju Google AdWords i Google Analytics alata i upravljanju digitalnim marketinškim kampanjama u sklopu Academy of Google AdWords koje provodi Otvoreno učilište Algebra u suradnji s Google Hrvatska i kroz koje je edukacije do sada prošlo više od 750 polaznika i 30-ak agencija iz Hrvatske. Na Otvorenom učilištu Algebra predaje od 2013. godine na programima obrazovanja Web dizajn i Specijalist za Internet marketing. Gostujući je predavač na International Graduate Business School of Zagreb, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je digitalne agencije Dibs i autor nekoliko stručnih članaka s područja web dizajna i marketinga.

Znanstveni radovi