Bernays Forum 2023: Prijavite svoj rad i objavite ga u renomiranim znanstvenim časopisima!

Bernays Forum 2023: Prijavite svoj rad i objavite ga u renomiranim znanstvenim časopisima!

27.7.2023

Želite li sudjelovati na Bernaysovoj međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji sažetke svojih radova možete poslati do 25.rujna, time dobivate priliku da se vaš rad objavi u jednom od renomiranih znanstvenih časopisa

Bernays Forum 2023: „Communicating & Leading – the Culture of Change“ konferencija održava se 8. i 9. prosinca u Zagrebu, a ima za cilj istražiti fenomen promjene fokusirajući se na njezine komunikacijske aspekte, ali i način na koji vodstvo može i treba upravljati promjenom.


Komunikacija i vodstvo ključne su discipline koje imaju vitalan utjecaj na uspješno suočavanje s promjenama. U kontekstu organizacija, učinkovita komunikacija i vođenje promjena igraju odlučujuću ulogu u poboljšanju organizacijske učinkovitosti, motivaciji zaposlenika i zadovoljstvu svih dionika.


Jedan od važnih aspekata ove konferencije je objavljivanje najboljih radova u renomiranim časopisima poput Business Systems Research Journal, Medijske studije te Communication Management Review. Ova prilika pruža izlagačima mogućnost da njihovi radovi dosegnu široku publiku, doprinoseći daljnjem razvoju znanstvenih spoznaja i stručnosti u području komunikacijskih znanosti i vodstva.


Business Systems Research Journal (BSR) znanstveni je časopis koji se fokusira na rezultate istraživanja u ekonomiji i poslovnim sustavima. Uz to, BSR razmatra istraživanje koje kombinira poslovanje i ekonomiju s drugim poljima znanstvenog istraživanja, poput društvenih znanosti, matematike ili informacijskih sustava.  Časopis ispituje širok raspon poslovnih odluka, procesa i aktivnosti unutar stvarnog poslovnog okruženja, kao i unutar okvira sistemskog pristupa.


Medijske studije, kao interdisciplinarni znanstveni časopis, usredotočuje se na medije, komunikacije, novinarstvo i odnose s javnošću. Izdavač časopisa je Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a časopis objavljuje radove koji zadovoljavaju standarde važnosti i znanstvene izvrsnosti koji su potvrđeni dvjema pozitivnim recenzijama.


Communication Management Review (CMR) je međunarodni akademski časopis otvorenog pristupa koji izdaje Veleučilište Edward Bernays. CMR objavljuje kvalitetne akademske i stručne radove iz područja odnosa s javnošću, marketinga, politologije, komunikologije, menadžmenta i srodnih disciplina. Dodatno, časopis nastoji povezati znanost i praksu, čiji su pristupi različiti, ali čija je suradnja neophodna za razumijevanje novih trendova i dinamičnih procesa suvremenog svijeta.


Ova konferencija predstavlja izvanrednu priliku za razmjenu ideja, iskustava i znanstvenih spoznaja iz područja komunikacijskih znanosti i vodstva. Sudionici će imati priliku upoznati se s najnovijim istraživanjima i trendovima te će doprinijeti stvaranju održivih i uspješnih organizacija i društava u vremenima brze promjene.


Za sudjelovanje na konferenciji, autori i autorice trebaju poslati prijave i sažetke svojih radova na adresu elektroničke pošte bernays.forum@bernays.hr do 30. rujna 2023. Sudjelovanje na konferenciji moguće je i bez prijavljenog rada, dodatne informacije možete pronaći na službenoj stranici Bernays Foruma.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.