Održana edukacija o osiguravanju kvalitete za Bernaysove nastavnike

Održana edukacija o osiguravanju kvalitete za Bernaysove nastavnike

6.10.2022

Nastavnici istaknuli kako su im komentari studenata izuzetno korisni jer im skreću pozornost na segmente nastavnog procesa koji se mogu poboljšati

Na novoj Bernaysovoj adresi, 28. rujna 2022., održana je semestralna edukacija o osiguravanju kvalitete za sve Bernaysove nastavnike u novoj akademskoj godini.

Edukaciju je održala voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom Ivana Schildenfeld koja je nastavnike uputila u različite teme koje se tiču upravljanja kvalitetom, poput vrednovanja kvalitete nastavnog procesa, kreiranja silabusa i uputa za polaganje kolegija, ishoda učenja, ECTS bodova te izbora literature.

Nastavnici su upoznati s indikatorima kvalitete u visokom obrazovanju kao i s važnošću i ulogom nastavnika u osiguravanju kvalitete kroz poticanje motiviranosti, samorefleksije i angažmana u procesu učenja kao i  korištenja različitih načina izvođenja nastave.  

Poseban naglasak edukacije stavljen je na ishode učenja, a nastavnicima je istaknuta važnost i svrha ECTS bodova s obzirom na važnost uspostavljanja veze između ishoda učenja, razine studija, načina učenja, vrednovanja postignuća te u konačnici ocjenjivanja.  

Osim toga, nastavnici su upućeni i u sva vrednovanja koja Bernays provodi s ciljem osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete. Prezentiran im je i postupak samovrednovanja kao i studentskih vrednovanja koja se provode semestralno. Nastavnici su istaknuli kako su im komentari studenata u sklopu vrednovanja nastave i rada nastavnika izuzetno korisni jer im skreću pažnju na segmente kojima studenti eventualno nisu zadovoljni i mjesta gdje se mogu poboljšati.

Dio edukacije odnosio se i na stručna i znanstvena usavršavanja nastavnika s naglaskom na praćenje uvjeta za izbor u znanstveno nastavna zvanja i važnost objavljivanja radova, a najavljene su i semestralne pedagoško-metodičko-didaktičke edukacije i radionice.

Nastavnici su upoznati i sa svim komunikacijskim platformama kao i s tehničkim uputama koje se prvenstveno odnose na komunikaciju sa studentima i drugim dionicima Bernaysa.  

Datoteke
za preuzimanje

No items found.