Pročitajte odličan udžbenik briljantne autorice: prvijenac naše profesorice doc. dr. sc. Dine Tomšić koji intrigantno obrađuje korporativnu reputaciju na znanstvenoj i stručnoj razini

Pročitajte odličan udžbenik briljantne autorice: prvijenac naše profesorice doc. dr. sc. Dine Tomšić koji intrigantno obrađuje korporativnu reputaciju na znanstvenoj i stručnoj razini

2.3.2023

Zašto su neka poduzeća ocijenjena pozitivnije od drugih i kada rade isto i kada rade različito? Odgovori na ovo i brojna druga pitanja sadržani su u sveučilišnom udžbeniku doc. dr. sc. Dine Tomšić

Knjiga Korporativna reputacija - interdisciplinarna paradigma autorice doc. dr. sc. Dine Tomšić pionirski je pothvat integriranog sagledavanja reputacije kao fenomena iz kojeg je proizašla interdisciplinarna reputacijska paradigma. Obrađuje reputaciju kao jedinstveno obilježje svakog poduzeća, njegov potpis i sažima sve što se o njemu zna.

Povezivanjem dosega postojećeg znanja i novih uvida tri međupovezane discipline: strateške perspektive, komunikacijske perspektive te perspektive korporativnog upravljanja, a zatim i njihovom primjenom u proširenom poslovnom kontekstu virtualnog područja djelovanja poduzeća gdje nastaje e-reputacijska dimenzija, stvoren je potpuno nov pogled na reputaciju koji otkriva njezin neprepoznat potencijal u djelotvornosti poduzeća.

„Reputacijska paradigma usmjerena je i na reputaciju i na poduzeće te na njegovo ponašanje i djelovanje istodobno. Unutar nje prožimaju se spoznaje bihevioralne i socio-kognitivne perspektive reputacijske formacije, koje utkane u multiteorijski okvir otkrivaju zašto su neka poduzeća ocijenjena pozitivnije od drugih i kada rade isto i kada rade različito. S tim saznanjima menadžment poduzeća može proaktivno i agilno upravljati reputacijom u svrhu provedbe odabranih ciljeva i strategija poduzeća, kao i stvaranja vrijednosti za sve stakeholderske skupine te se u tu svrhu koristiti reputacijskim potencijalom. Pri tome je osobito važno prepoznati ulogu i djelovanje korporativne reputacije u procesima korporativnog upravljanja poduzeća, jer se u sklopu njih provode mnoge relacijske aktivnosti važne za ukupnu reputacijsku evaluaciju“, otkriva autorica doc. dr. sc. Dina Tomšić.

O originalnosti i doprinosu ovog udžbenika govore i njezini recenzenti. „Autorica je razvila originalan pristup korporativnoj reputaciji i povezala je analizirani konstrukt s kategorijom poslovne uspješnosti“, smatra prof. dr. sc. Darko Tipurić. „Tema istraživanja i obrade svakako je aktualna i relevantna te korisna sa stajališta sugestija za unapređenje poslovnog upravljanja u Republici Hrvatskoj“, istaknula je izv. prof. dr. sc. Sanja Tišma. „Poseban doprinos autorice je u detaljnoj analizi i vrednovanju tih ključnih pristupa, njihovoj interpretaciji, stavljanju u interdisciplinarni kontekst te njihovu bistrenju i različitih kutova. To knjizi daje jedinstven autorski pečat, znanstvenu relevantnost, ali i uporabnu vrijednost“, smatra prof. dr. sc. Božo Skoko.

Ponovno promišljanje i revizija etabliranih teorijskih i praktičnih reputacijskih koncepcija potrebna je s obzirom na činjenicu da su utjecaj digitalizacije i društvenih medija izmijenili kontekst poslovanja i način na koji se stvara reputacija poduzeća. Ključna promjena odnosi se na omogućavanje horizontalne diseminacije informacija iz heterogenih izvora, što stvara iznimnu dinamiku u njihovoj razmjeni, utječući time na promjenu evaluacijskih reprezentacija o reputaciji poduzeća te na stvaranje nove reputacijske dimenzije: e- reputacije. Zato danas bihevioralna, kognitivna i emotivna komponenta uzajamno djeluju u procesu izgradnje i oblikovanja korporativne reputacije, kako na individualnoj i skupnoj, tako i na organizacijskoj razini.

Knjiga Korporativna reputacija – interdisciplinarna paradigma u izdanju Školske knjige d.d. i suizdanju Sveučilišta VERN' je inovativan prvijenac autorice doc. dr. sc. Dine Tomšić, Bernaysove profesorice koja iza sebe ima više od 20 godina iskustva na upravljačkim pozicijama i koja je svoje bogato iskustvo u ovom udžbeniku spojila s više od 400 relevantnih znanstvenih izvora podataka zbog čega ova knjiga ima nedvojbenu znanstvenu relevantnost, što je svrstava u red must have obavezne literature za naše studente.

Uvodne stranice knjige Korporativna reputacija - interdisciplinarna paradigma možete prolistati ovdje, a kupiti je možete u web shopu Školske knjige.

Više o autorici doc. dr. sc. Dini Tomšić možete pročitati ovdje.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.